കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വീട്ടുകൂട്ടം നിങ്ങളുടേതോ? മികച്ച റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനെ തേടിയുളള

മൽസരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂ...

NEWS

ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ് റോഡ് ഷോ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ

റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകളെയും ഫ്ലാറ്റ് ഓണർ അസോസിയേഷനുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മനോരമ ഓൺലൈൻ അസെറ്റ് ഹോംസുമായി ചേർന്നു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടം റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് സീസൺ 2 റോഡ് ഷോ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു...

TESTIMONIALS

മറക്കാനാവുമോ ആ സൈക്കിൾ സവാരി

സ്കൂൾ യാത്രയുടെ കഠിനതകൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പട്ടിണിയക്കമുള്ള സഹനസമരങ്ങൾ നടത്തി പണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയ വാഹനമില്ലേ.. നമ്മുടെ ആ പഴയ സൈക്കിൾ,. കാറ്റൂതിക്കയറ്റി ഓടിക്കുന്ന തന്റെയീ വാഹനത്തിലാണ് ലോകം തന്നെ..
SPECIALS

പ്രതിബദ്ധതയുടെ നിറവിൽ

നൂറ്റിയിരുപത്തിയേഴ് വീട്ടുകാർ ചേർന്നാൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാവും? കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി നിറവ് റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളോടാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാനാവാത്തത് എന്നാവും മറുചോദ്യം. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ മികച്ച മാതൃക കാട്ടിയ കോഴിക്കോട്