വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാം, ആശയം നിറച്ച ഉടുപ്പുമിട്ട്...

ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിൽ എന്നന്നേക്കുമായുള്ള ഉറക്കത്തിലേക്കു മനുഷ്യൻ വഴുതിവീഴുന്നതു റോഡിൽ പതിവാണ്...

പ്ലാസ്റ്റിക് ’ വീടിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

വീടു നിർമാണത്തിനു കല്ലു കിട്ടാനില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നാടുനിറയെ കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടു കല്ലുണ്ടാക്കിക്കൂടേ?...

അരികിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ, ശാസ്ത്രത്തിൻ കരുതലുമായ്...

കൈവിരൽത്തുമ്പിലെ കുഞ്ഞൻ അദ്ഭുതമാണ് എറണാകുളം തൃക്കാക്കര മോഡൽ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ മിടുക്കർ കണ്ടെത്തിയ...

പാഠം’ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിശാസ്ത്രജ്ഞർ

പ്രൈമറി അധ്യാപികയായ അമ്മയ്ക്കു കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതിയും ആസ്മയുടെ ചികിൽസയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതു കണ്ടാണു മലപ്പുറം...

DAILY SCHEDULE
21 August 2017,
Face to Face: 25 August 2017
Grand Finale : 12 January 2018
യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ്
യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് സീസൺ 8 മലയാള മനോരമ പി ബി നമ്പർ - 26 കോട്ടയം - 686001
© Copyright 2017 Manoramaonline. All rights reserved....