സ്കൂൾ മേധാവികൾക്ക് ഇപ്പോൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

മനോരമ ബിഗ് ക്യൂ ചാലഞ്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ?

വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക
+91 9446003717
9 am മുതൽ 5 pm വരെ

About the Quiz

​ദിവസവും പത്രം വായിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയാണോ നിങ്ങൾ ? വാർത്തകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അറിവുകൾ കുറിച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ..? എങ്കിൽ ഇതാ ഈ അവസരം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. വിജയിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ; കൂടാതെ സർപ്രൈസ് സമ്മാനങ്ങളും.
മത്സരങ്ങൾ സ്കൂൾ തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ. 9,10,11,12 ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു പങ്കെടുക്കാം.
സംസ്ഥാന വിജയികൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം 3 ലക്ഷം രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ. കൂടാതെ മെമന്റോകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും. സ്കൂൾ തല വിജയികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകും. 2 പേർ വീതമുള്ള ടീമുകളായിട്ടാണു മത്സരം. സ്കൂൾ അധികൃതർ എത്രയും വേഗം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ സാന്റാ മോണിക്ക സ്റ്റഡി എബ്രോഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണു മൽസരം.

Rules & Regulations

  • Registration should be done by schools. Principal, school head or persons authorized by them, have to do the registration process.
  • Students of classes 9 to 12 from any schools in Kerala can participate.
  • On successful registration, a confirmation e-mail will be sent.
  • Test link will be shared with schools via e-mail by September. Schools have to share the link with the students.
  • Schools should conduct the preliminary test and nominate maximum two teams (each having 2 students) by 30th September.
  • If a school has separate streams for state, CBSE and ICSE syllabuses, each stream can send separate teams.
  • Nominated teams from each school will compete in the district level.
  • 28 district level winners (Top two teams in each district), along with 2 highest scoring third place winners will participate in the state level finale.
  • Students who have parents working with Malayala Manorama, Santamonica Study abroad or associated agencies are not eligible to apply.

Registration Form

Upload School Affidavit

Upload School Affidavit (in PDF format) signed by the head of the institution with official seal certifying you to nominate students for the event.
Download the affidavit form here.

I agree to the Terms & conditions

Prizes

ജില്ലാ വിജയികൾക്ക് 7000, 5000, 3000 രൂപ വീതം സമ്മാനം

കൂടാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മെമന്റോകളും ഇനിയുമുണ്ട് സർപ്രൈസ് സമ്മാനങ്ങൾ

© Copyright 2022 Manoramaonline. All rights reserved.