• മനോരമ ഓൺലൈൻ – അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ് സീസൺ 3 വിജയികളായ തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാർഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങ്ങും ശശിതരൂർ എംപിയും ചേർന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓൺലൈൻ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ സന്തോഷ് ജോർജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫിസർ എസ്.സജീം എന്നിവർ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ.

  വിജയികളായ തൊടുപുഴ ന്യൂമാന്‍ റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയ തൃശൂര്‍ കൊരട്ടി തണൽ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയ തൃശൂര്‍ കൊരട്ടി തണൽ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയ കോട്ടയം പരിപ്പ് മൈത്രി നഗർ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയ കോട്ടയം പരിപ്പ് മൈത്രി നഗർ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ മാതൃകാ അസോസിയേഷനുള്ള സമ്മാനം നേടിയ കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി നിറവ് റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  മാതൃകാ അസോസിയേഷനുള്ള സമ്മാനം നേടിയ കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി നിറവ് റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം നേടിയ എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തി തുരുത്തിക്കര സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം നേടിയ എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തി തുരുത്തിക്കര സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട മൈത്രി നഗര്‍ റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട മൈത്രി നഗര്‍ റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം ഗാന്ധിപുരം റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം ഗാന്ധിപുരം റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയം ശ്രീരാമകൃഷ്ണപുരം റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയം ശ്രീരാമകൃഷ്ണപുരം റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ഹലോ റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ഹലോ റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് സീസണ്‍ മൂന്നില്‍ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ കണ്ണൂര്‍ പേരാവൂര്‍ മാര്‍ഗദീപം റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചീഫ് കണ്ടന്റ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് ജേക്കബ്, അസറ്റ് ഹോംസ് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എസ്.സജീം എന്നിവര്‍ സമീപം. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയ കണ്ണൂര്‍ പേരാവൂര്‍ മാര്‍ഗദീപം റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന് മാഗ്സസെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങും ശശിതരൂര്‍ എംപിയും ചേര്‍ന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു.

 • മനോരമ ഓൺലൈൻ – അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ് സീസൺ 3 പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനച്ചടങ്ങ് മാഗ്സസെ അവാർഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം : റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

  മനോരമ ഓൺലൈൻ – അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ് സീസൺ 3 പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനച്ചടങ്ങ് മാഗ്സസെ അവാർഡ് ജേതാവ് ഡോ.രാജേന്ദ്രസിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

മനോരമ ഓൺലൈൻ–അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം പുരസ്കാരം ഇടുക്കി ന്യൂമാന്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുള്ള മനോരമ...

മനോരമ ഓൺലൈൻ– അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ്; മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾ

കോട്ടയം ∙ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനെ കണ്ടെത്താൻ മനോരമ ഓൺലൈനും...

എന്താണ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ്?

കേരളത്തിലെ മികച്ച റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനെ കണ്ടെത്താനായി മനോരമ ഓൺലൈനും അസെറ്റ് ഹോംസും സംയുക്തമായി...

Video
മനോരമ ഓണ്‍ലൈൻ‍– അസെറ്റ് ഹോംസ് ചുറ്റുവട്ടം അവാര്‍ഡ് തൊടുപുഴ ന്യൂമാന്
ന്യൂമാൻ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ തൊടുപുഴ- ഒന്നാം സമ്മാനം
തണല്‍ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പെരുമ്പി– രണ്ടാം സ്ഥാനം
മൈത്രി റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ കോട്ടയം– മൂന്നാം സ്ഥാനം
© Copyright 2018 Manoramaonline. All rights reserved.