മുടികൊഴിച്ചിലിനും കഷണ്ടിക്കും പിന്നിലെന്ത്?

മുടികൊഴിച്ചിൽ എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പുതിയ മുടി വളരുന്നു. ഈ കൊഴിച്ചിലും...

ടെൻഷൻ വേണ്ട, മുടി കൊഴിച്ചിൽ തനിയെ മാറും
മുടി സംരക്ഷിക്കാം
കഷണ്ടി വന്നോട്ടെ.. ഇനി പേടിച്ചോടേണ്ട
ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും
ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
വിഡിയോസ്
© Copyright 2017 Manoramaonline. All rights reserved....