ØÞV,  ÎáIí ¥dÄ Øáø fßÄÎÞÏ ²øá ÕØídÄ ÎÜïê ®LÞ ÎáIí ÄàdÕ ÕÞÆßµ{áæ¿  dÖi ¦µV ×ßAáçÎÞ ®Kí...

¥ÎßÄÞÍí Ì‚Èá çÕIß ¾ÞX ¯æù ÉÞGáµæ{ÞKᢠÉÞ¿ßÏßG߈. Éçf ÉÞ¿ßÏ ÉÜÉÞGáµ{ᢠÙßwßÏßæÜ ®æa dÉßÏæMG ·ÞÈB{ÞÃí. ç×ÞæÜ æÏÞæA ÉáùJßùBß ¥çgÙ¢ ÙßwßÏßæÜ ØâMV ØíxÞùÞÏß ÈßWAáK ®ÝáÉÄáµ{áæ¿ ÉµáÄßÏßÜÞÃí ¾ÞX ÙßwßÏßW ؼàÕÎÞµáKÄᢠ¥çg ÙJßæa ØßÈßεZAá çÕIß ÉÞ¿áKÄá¢...

From Rekha to Rakhi and Zeenat Aman to Wah- eeda Rehman meet some of the sizzling women who paired with Amitabh Bachchan on-screen. Also check out the men - Vinod Khanna, Rajesh Khanna, Dharmendra and Shashi Kapoor who helped Big B set fire to the 70s screen