മാസ്റ്റർ @ 50

ദ് മാസ്റ്റര്‍ – ജീവിതത്തില്‍ അരനൂറ്റാണ്ടും സംഗീതജീവിതത്തിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ടും പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എ.ആർ.റഹ്മാന് ചേരുക ഈ വിശേഷണമാണ്. 25 വർഷം മുൻപു ‘റോജ’യിലൂടെയുള്ള ആ വരവ് ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു.

ദൈവം നെഞ്ചോടു ചേർത്ത ഒരേയൊരു എ.ആർ. റഹ്മാൻ
റഹ്മാനിലൂടെ....
അപവാദങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചവൻ
റഹ്മാൻ ! ഓർമയുണ്ടോ ഈ വരികൾ
ഉയിരും നീയേ ഉടലും നീയേ...
റഹ്‌മാന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ
© Copyright 2017 Manoramaonline. All rights reserved....