റേസിങ് കാർ ഡ്രൈവർ, ഡിറ്റക്ടീവ്, ഡോക്‌ടർ, പൈലറ്റ്, സയന്റിസ്റ്റ്, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥ, ഫുട്ബോൾ താരം, ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി, ഗിറ്റാറിസ്‌റ്റ്... ഏതൊരു പെണ്‍കുട്ടിയും സ്വപ്നം കാണുന്ന ജീവിതം! കുട്ടികളുടെയും ടീനേജർമാരുടെയും ഹൃദയം കവർന്ന സുന്ദരിപ്പാവക്കുട്ടി ബാർബിക്ക് 2019 മാർച്ച് 9ന് അറുപത്. 1959 മുതൽ ഇന്നുവരെയിറങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശസ്ത ബാർബികളുടെയും കഥയും കൗതുകങ്ങളുമാണിനി...

Grid View
List View
 • 1959
 • 1959
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1967
 • 1968
 • 1969-1970
 • 1971
 • 1972-1973
 • 1974-1977
 • 1978-1979
 • 1980
 • 1980
 • 1981
 • 1982-1984
 • 1985
 • 1985
 • 1986
 • 1987-1988
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004-2005
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2011
 • 2012
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2015
 • 2016
 • 2016
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2018
 • 2018
 • 2019
 • 2019
Grid View
List View
Back to top