കണ്ണീരോർമയാകാതിരിക്കട്ടെ ജലം

ഈയടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പരസ്യമുണ്ട്. ദൈവവും ഭൂമിയിൽ പിറക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞും തമ്മിൽ സ്വർഗത്തിൽ വച്ചുനടക്കുന്ന സംഭാഷണമാണ് സംഗതി. സ്വന്തമായൊരു വൈഫൈ സോണോ

സംരക്ഷിക്കാം ; ജലമെന്ന അമൂല്യ ഊർജസ്രോതസിനെ

ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടാതിരിക്കു മ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെന്താവും? പ്രാഥമീകാവശ്യങ്ങൾക്കു പോലും കുപ്പിവെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥ ഒന്നു ഓർത്തു

വെള്ളം ഇനി അഞ്ച് വർഷം കൂടി മാത്രമോ?

അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട്, അതായത് 2020ഓടെ, ശക്തമായ ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയും സ്ഥാനം പിടി ക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ പകുതിയോളം ജനത്തിനും ജലം‘ദി

കരുതലോടെ കാക്കാം ; പാഴാകാതെ നോക്കാം

നിങ്ങളുടെ പുൽത്തകിടിയ്ക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട്. പതിയെ പുല്ലിന്മേൽ ചവിട്ടുക.കാല െ ടുക്കുമ്പോൾ പുല്ല് നിവർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ പുല്ല് ചതഞ്